کلکسیون فندک زیپو با طرح چهار طرفه شامل فندک هایی ست که چهار وجه از آن دارای طرح برجسته یا حکاکی میباشد. سایر وجوه بدنه فندک در کلکسیون فندک زیپو چهارطرفه بدون هیچ گونه طراحی یا حکاکی میباشد. اغلب مدل های زیپو چهار طرفه دارای طرح دور تا دور فندک میباشند.

نمایش دادن همه 48 نتیجه

فندک زیپو اصل بنزینی کد 200ZP بدنه برنجی با روکش کروم طراحی برجسته چهار طرفه Original Zippo Lighter

600,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل بنزینی مدل کلکسیونی کد 29653 بدنه برنجی با روکش طلاکوب حکاکی شده طراحی چهار طرفه Original Zippo Lighter

4,850,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل بنزینی مدل هندسی کد 49079 بدنه برنجی با روکش کروم فوق براق طراحی چهار طرفه Original Zippo Lighter

3,250,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل بنزینی مدل فضای هندسی کد 49037 بدنه برنجی با روکش کروم فوق براق طراحی چهار طرفه Original Zippo Lighter Geometric Space

3,125,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل بنزینی مدل شبکه کد 29151 بدنه برنجی با روکش کروم مات طراحی چهار طرفه 360 درجه Original Zippo Lighter

3,250,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل بنزینی مدل ستاره ده پر کد 49076 بدنه برنجی با روکش کروم فوق براق طراحی چهار طرفه 360 درجه Original Zippo Lighter

3,375,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل بنزینی مدل صلیب کد 29667 بدنه برنجی با روکش کروم آنتیک حکاکی شده طراحی چهار طرفه Original Zippo Lighter Armor Celtic Cross Design

2,900,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی مدل گلوله کد 29672 بدنه برنجی با روکش کروم فوق براق حکاکی شده طراحی چهار طرفه Original Zippo Lighter Bolts

2,750,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل بنزینی کد 49160 بدنه برنجی با روکش آنتیک طراحی 360 درجه و گیفت باکس مخصوص Original Zippo Lighter ST Christopher Medal Design

3,000,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی کد 49108 بدنه برنجی با روکش فوق براق طراحی 360 درجه و گیفت باکس مخصوص Original Zippo Lighter Fleu-de-lis

4,350,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی کد 49027 مدل پتریوت بدنه برنجی با روکش کروم طراحی 360 درجه و گیفت باکس مخصوص Original Zippo Lighter Patriot Design

3,240,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی کد 29853 مدل نقشه جهان بدنه برنجی با روکش آنتیک طراحی 360 درجه و گیفت باکس مخصوص Original Zippo Lighter World Map Design

3,120,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

حراج!

فندک زیپو اصل بنزینی کد 29670 مدل درخت زندگی بدنه برنجی با روکش آنتیک طراحی 360 درجه و گیفت باکس مخصوص Original Zippo Lighter Tree Of Life

2,500,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی کد 29268 مدل استیم پانک بدنه برنجی با روکش آنتیک طراحی 360 درجه و گیفت باکس مخصوص Original Zippo Lighter Steampunk

2,400,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل هارلی دیویدسون طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Harley Davidson

5,900,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل هارلی دیویدسون طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Harley Davidson

5,900,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل با بدنه کروم و طراحی برجسته طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter

4,945,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل دو ببر با رنگ بنزینی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter 2GI-Tiger 1200

2,580,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل مدل دو ببر با بدنه کروم طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter 2BKG Tiger 1200

2,880,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

  • بدنه متقارن

فندک زیپو اصل مدل ایالات متحده آمریکا با بدنه آرمور و روکش کروم طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter United States Of America

2,920,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل ایالات متحده آمریکا با بدنه آرمور و روکش برنجی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter United States Of America

3,092,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل کد 29442 مدل 85 امین سالگرد کمپانی زیپو تولید محدود Original Zippo lighter 85th Anniversary

3,582,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

حراج!

فندک زیپو اصل کد 29523 Original Zippo Lighter Made in USA Gears

2,875,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل سلاح شرقی با بدنه طلایی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Oriental Arms – BR 8022

4,250,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل صلیب حکاکی شده طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter ZP49939 BA900

2,938,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

حراج!

فندک زیپو اصل با آبکاری طلا طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter 2BKG 10500

2,750,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

  • قسمت طلایی فندک آبکاری طلا با عیار 12 میباشد.

فندک زیپو اصل طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Jacket Gold – LT023

5,956,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل اژدها با بدنه نقره ای طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter 2BKS-DRHF

2,200,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل طرح اژدها نقره ای طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Dragon Jacket – TR GIB 1200

7,200,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل اژدها با رنگ نفتی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter 2GI-Dragon

2,950,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل دو ببر با بدنه برنجی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter 2BKG Tiger 1200

2,980,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

  • بدنه متقارن با آبکاری طلا

فندک زیپو اصل کد 29265 با بدنه طلاکوب Original Zippo Lighter Armor Asian Dragon

4,200,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن مدل مار چنبره زده کد 5911696 بدنه برنجی با روکش طلا 12 عیار طراحی برجسته چهار طرفه Japan Design Zippo Lighter Snake Coil – GD 2429

7,500,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل عقرب Original Zippo Lighter Scorpion

4,500,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل با بدنه برنجی طراحی ژاپن
Japan Design Zippo Lighter

1,092,500 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل با بدنه کروم طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter

4,990,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل بدنه بلک آیس طراحی ژاپن
Japan Design Zippo Lighter

747,500 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل جنگ جهانی دوم با بدنه آنتیک طراحی ژاپن تولید محدود
Japan Design Zippo Lighter World War II

810,750 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات


در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل صلیب بدنه جکت طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Cross Jacket 2pmj-cross 1200

4,542,500 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل مار چنبره زده با بدنه کروم طراحی ژاپن
Japan Design Zippo Lighter Snake Coil – SI 2429

644,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل طرح اژدها طلایی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Dragon Jacket – TR BSF 1200

7,650,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل با آبکاری نقره طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter ARB 4YS

3,560,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل صلیب بدنه جکت طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter 2NMJ Cross Jacket 1200

4,360,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل کروکدیل تولید محدود Original Zippo Lighter Crocodile 3D Limited Edition

26,350,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل گوتیک تولید محدود
Original Zippo Lighter Gothic 3D Limited Edition

5,715,500 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل اژدها طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter 2BKG-DRHF

2,200,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل طرح ببر طراحی ژاپن
Japan Design Zippo Lighter Stream Tiger – 9000

1,207,500 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل سه پنجه اژدها طراحی ژاپن
Japan Design Zippo Lighter Three Claws Dragon

1,265,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات