کلکسیون فندک زیپو با طرح دو طرفه شامل فندک هایی ست که دو وجه رو و پشت فندک دارای طرح برجسته یا حکاکی میباشد. سایر وجوه بدنه فندک در کلکسیون فندک زیپو دو طرفه بدون هرگونه طراحی یا حکاکی میباشد. در برخی از این مدل ها طرح روی فندک در قسمت پشت آن نیز تکرار شده است. در برخی دیگر طرح رو و پشت فندک متفاوت میباشند.

نمایش 1–50 از 113 نتیجه

فندک زیپو اصل بنزینی مدل ساعت کد — بدنه برنجی با روکش آنتیک کاری شده طراحی حکاکی شده دو طرفه zbt-81b Original Zippo Lighter Time Is Money

4,000,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل بنزینی مدل Z کد 2005395 بدنه برنجی با روکش کروم فوق براق پلاک شده طراحی دو طرفه Original Zippo Lighter

3,950,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی مدل اسب صورتی بدنه برنجی با روکش فوق براق طراحی برجسته دو طرفه Original Zippo Lighter Horse

4,500,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

حراج!

فندک زیپو اصل بنزینی مدل برگ کد 29903 بدنه برنجی با روکش فوق براق طراحی دو طرفه Original Zippo Lighter Woodchuck Leaves

1,650,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن مدل اسب تک شاخ کد 5970263 بدنه برنجی با روکش بلک آیس حکاکی شده طراحی برجسته دو طرفه Original Japan Design Zippo Lighter Unicon-2BK

4,500,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن مدل صلیب کد 5895062 بدنه برنجی با روکش بلک آیس طراحی برجسته یک طرفه Japan Design Zippo Lighter Pray BK-2415

3,300,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

حراج!

فندک زیپو اصل با روکش برنجی کد 28541 Original Zippo Lighterس

1,420,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل طراحی ژاپن تولید محدود Japan Design Zippo Lighter Limited Edition

3,250,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل گرید بدنه طلایی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Grid

1,950,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک تاریخچه زیپو اصل

فندک زیپو اصل مدل تاریخچه زیپو چکش کاری شده بدنه نقره ای طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter History

6,900,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو تاریخچه زیپو

فندک زیپو اصل مدل تاریخچه زیپو چکش کاری شده بدنه طلایی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter History

6,900,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل هرم با بدنه آرمور برنجی Japan Design Zippo Lighter Armor Pyramid 9000 Gold

2,950,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات


فندک زیپو اصل مدل هرم با بدنه آرمور بلک آیس Japan Design Zippo Lighter Armor Pyramid 9000 Black Ice

2,890,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات


فندک زیپو اصل مدل سرامیکی بدنه چوبکاری شده طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Grid

3,890,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل با بدنه برنجی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter SKZ

1,550,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل با بدنه کروم طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter SKZ

1,550,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل صلیب طراحی ژاپن تولید محدود Japan Design Zippo Lighter Cross Limited Edition

3,159,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل با بدنه آنتیک و چکش کاری شده طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Antique Brass

3,100,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل ساعت با بدنه آنتیک طراحی ژاپن تولید محدود Japan Design Zippo Lighter Armor Clock Limited Edition

2,750,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل حکاکی شده با روکش برنجی و بدنه آرمور طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Armor Case 2GI-ART 850

3,100,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل حکاکی شده با روکش کروم و بدنه آرمور طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Armor Case

3,100,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل پر طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Feather

2,395,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل پروانه روکش طلاکوب طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Butterfly

1,370,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل گرگ روکش طلاکوب طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Wolf

1,370,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل خفاش روکش طلاکوب طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Bat

1,370,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل ماربورو با بدنه آنتیک طراحی ژاپن Japan Design Etching Brass Marlboro Logo Zippo Lighter

1,200,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل مدل ماربورو با بدنه برنجی طراحی ژاپن Japan Design Etching Brass Marlboro Zippo Lighter

1,350,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل با بدنه کروم مدل d/c Bloom II c 6500 طراحی ژاپن Japan Design Zippo d/c Bloom II c 6500

3,159,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

حراج!

فندک زیپو اصل مدل بافت رنگ بلک آیس طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Wire Mesh Black Ice

3,350,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل ساعت آنتیک طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Antique Timeless

3,800,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل بافت نقره ای‌ طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Wire Mesh Ii White Nickel

3,350,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل کد 29438 مدل 85 امین سالگرد کمپانی زیپو Original Zippo lighter 85th Anniversary

912,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل کد 29525 مدل سوسمار Original Zippo Lighter Alligator

1,937,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل زیپ طراحی ژاپن
Japan Design Zippo Lighter Zipper ZP624921

1,897,500 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات


فندک زیپو اصل طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter ZP22453 A

2,690,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات


فندک زیپو اصل مدل هرم با بدنه آرمور رزپینک Japan Design Zippo Lighter Armor Pyramid 9000 Rose Pink

2,712,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات


فندک زیپو اصل مدل پانصد میلیون با بدنه مات تولید محدود کد 28412 Original Zippo Lighter 500 Million Limited Edition

2,375,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل کد 251075 مدل کروکدیل آن استیج Japan Design Zippo Lighter On Stage Crocodile

4,500,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

دارای باکس کلکسیونی بسیار زیبا

فندک زیپو اصل مدل زیپ طرح پوست مار با بدنه نقره ای طراحی ژاپن
Japan Design Zippo Lighter Zipped DMP-NI

1,782,500 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل زیپ طرح پوست مار با بدنه طلایی طراحی ژاپن
Japan Design Zippo Lighter Zipped DMP-BS

1,782,500 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل عقاب پادشاه آسمان با بدنه بلک آیس طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Power Eagle King Of The Sky EMB BI

2,690,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل تک سنگ قدرت با بدنه تراش خورده طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter One Eye Power Stone

3,010,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل تک سنگ قدرت با بدنه تراش خورده طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter One Eye Power Stone

3,500,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل اسب سه بعدی با بدنه طلایی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter ZD139 G1000

4,935,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل طرح جمجمه پادشاهی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Crown Skull SI

1,950,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter 200W BW3

2,100,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter 200W BK3

2,200,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات