یکی از کلکسیون هایی که خرید کادو را برایمان آسان کرده است، کلکسیون فندک زیپو ماه تولد میباشد. یادگاری بسیار مناسب و هدیه درخور برای خود یا عزیزانتان.

نمایش دادن همه 12 نتیجه

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل نماد ماه دی کد 24940
Original Zippo Lighter Zodiac Capricorn

285,200 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

نماد متولدین دی (سری فندکهای نماد تولد)

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل نماد ماه آذر کد 24939
Original Zippo Lighter Zodiac Sagittarius

285,200 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

نماد متولدین آذر (سری فندکهای نماد تولد)

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل نماد ماه مهر کد 24937
Original Zippo Lighter Zodiac Libra

285,200 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل نماد ماه تیر کد 24938
Original Zippo Lighter Zodiac Cancer

169,625 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

نماد متولدین تیر (سری فندکهای نماد تولد)

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل نماد ماه خرداد کد 24933
Original Zippo Lighter Zodiac Gemini

322,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

نماد متولدین خرداد (سری فندکهای نماد تولد)

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل نماد ماه فروردین کد 24931
Original Zippo Lighter Zodiac Aries

285,200 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل نماد ماه شهریور کد 24936
Original Zippo Lighter Zodiac Vigro

285,200 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

نماد متولدین شهریور (سری فندکهای نماد تولد)

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل نماد ماه اسفند کد 24930
Original Zippo Lighter Zodiac Pisces

285,200 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

نماد متولدین اسفند (سری فندکهای نماد تولد)

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل نماد ماه بهمن کد 24929
Original Zippo Lighter Zodiac Aquarius

285,200 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

نماد متولدین بهمن (سری فندکهای نماد تولد)

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل نماد ماه آبان کد 24934
Original Zippo Lighter Zodiac Scorpio

285,200 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

نماد متولدین تیر (سری فندکهای نماد تولد)

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل نماد ماه مرداد کد 24935 Original Zippo Lighter Zodiac Leo

720,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

نماد متولدین مرداد (سری فندکهای نماد تولد)

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل ماه اردیبهشت کد 24932
Original Zippo Lighter Zodiac Taurus

184,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

نماد متولدین اردیبهشت (سری فندکهای نماد تولد)