از خاص ترین کلکسیون های فندک زیپو در زیپولند، کلکسیون زیپو با طرحی مانند، فندک عقاب، فندک شیر، فندک اسب، فندک گرگ، فندک مار، فندک ببر و … میباشد.

نمایش دادن همه 36 نتیجه

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن مدل اسب تک شاخ کد 5970263 بدنه برنجی با روکش بلک آیس حکاکی شده طراحی برجسته دو طرفه Original Japan Design Zippo Lighter Unicon-2BK

4,500,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل اسب سه بعدی با روکش چرم طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter winning whinny

5,450,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل عقاب پادشاه آسمان با بدنه طلایی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter The King Of The Sky

3,650,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات


حراج!

فندک زیپو اصل کد 29348 Original Zippo Lighter Anne Stokes Collection

950,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل عقاب پادشاه آسمان با بدنه بلک آیس طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Power Eagle King Of The Sky EMB BI

2,690,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل اسب سه بعدی با بدنه طلایی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter ZD139 G1000

4,935,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

حراج!

فندک زیپو اصل طرح اسب سه بعدی با بدنه کروم طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter 22781 SV1000

4,560,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل کد 20854 Original Zippo Lighter Soaring Eagles

1,120,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل طرح اسب برجسته طراحی ژاپن 621432 – Japan Design Zippo Lighter Winning Whinny

5,100,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل کد 28272 Original Zippo Lighter Gold Design White Eyes

1,375,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن مدل مار چنبره زده کد 5911696 بدنه برنجی با روکش طلا 12 عیار طراحی برجسته چهار طرفه Japan Design Zippo Lighter Snake Coil – GD 2429

7,500,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن مدل اسب تک شاخ کد 5984116 بدنه برنجی با روکش طلای 12 عیار حکاکی شده طراحی برجسته دو طرفه Original Japan Design Zippo Lighter Unicon-1 GDU 2301

4,170,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل طرح ققنوس حکاکی شده برنجی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter phoenix

1,725,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل طرح اسب حکاکی شده برنجی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Horse 2GD-1100

2,127,500 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل مار چنبره زده با بدنه کروم طراحی ژاپن
Japan Design Zippo Lighter Snake Coil – SI 2429

644,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل هارلی دیویدسون با روکش چرم طراحی ژاپن
Japan Design Zippo Lighter Harley Davidson HDB-G 2002

1,023,500 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل طراحی ژاپن
Japan Design Zippo Lighter Gargoyle 2GD-2501

552,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل طرح اسب حکاکی شده طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Horse 2SI-1100

2,650,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل کد 28879 Original Zippo Lightel Wolf

1,044,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل کد 28861
Original Zippo Lighter Ape

171,063 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل کد 28551
Original Zippo Lighter Snake Black Matte

150,938 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل کروکدیل تولید محدود Original Zippo Lighter Crocodile 3D Limited Edition

26,350,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل اختاپوس تولید محدود
Original Zippo Lighter Octopus 3D Limited Edition

1,265,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل کد 28003
Original Zippo Lighter Mazzi Black Matte

172,500 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل کد 21025
Original Zippo Lighter Tiger

184,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل کد 21069
Original Zippo Lighter Birds of Prey

204,125 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل کد 28766 Original Zippo Lighter Wolves White Matte

438,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل اسب برجسته با بدنه نقره ای طراحی ژاپن
617145 – Japan Design Zippo Lighter Winning Whinny

1,092,500 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل کد 28303
Original Zippo Lighter White Wolf

140,300 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل طرح ببر طراحی ژاپن
Japan Design Zippo Lighter Stream Tiger – 9000

1,207,500 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل هارلی دیویدسون با روکش چرم طراحی ژاپن
Japan Design Zippo Lighter Harley Davidson HDB 2002

1,023,500 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات