باور برخی بر اینست که هر برگ شبدر چهار برگ نمادی از: برگ نخست: برای ایمان، برگ دوم: برای ایمان، سوم: عشق و چهارم: شانس میباشد. خرید فندک از کلکسیون فندک زیپو با طرح شبدر شانس میتواند برای شما بسیار خوش یمن باشد.

نمایش دادن همه 7 نتیجه

فندک زیپو اصل کد 28354 Original Zippo Lighter Zippo Meadow

600,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل کد 29243 Original Zippo Lighter Horseshoe on Shamrock Pattern

1,492,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل طرح شبدر چهار پر شانس کد 24699 Original Zippo Lighter Shamrock Design

1,540,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

حراج!
در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل شبدر چهار پر شانس کد 21032 Original Zippo Lighter Matte Clover

700,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل کد 28659

333,500 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل شبدر چهار پر شانس کد 24007 Original Zippo Lighter Bit O’ Luck

748,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل شبدر چهار پر شانس کد 28806 Original Zippo Lighter Shamrock

1,035,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات