نمایش 1–50 از 933 نتیجه

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد wch-bi بدنه برنجی آنتیک و پلاک چوب Japan Design Zippo Lighter wch-bi

4,200,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد horse winnig whinny sv1000 بدنه برنجی روکش کروم پلاک شده Japan Design Zippo Lighter horse winnig whinny sv1000

4,560,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد THB بدنه برنجی و روکش تیتلنیوم پلاک شده Japan Design Zippo Lighter Titanium Coating THB

4,250,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد 8110 gd بدنه برنجی و پلاک شده Japan Design Zippo Lighter the king of sky 8110 gd vintage

3,560,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد jz 24609 بدنه برنجی و پلاک شده Japan Design Zippo Lighter jz 24609

2,650,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد jz 24602 بدنه برنجی و پلاک شده Japan Design Zippo Lighter jz 24602

2,750,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد ct081 بدنه برنجی و حکاکی Japan Design Zippo Lighter ct081 limited

2,500,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد CT147 بدنه برنجی و حکاکی پنج طرفه Japan Design Zippo Lighter CT147

2,550,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد ct 122 armor بدنه برنجی و طرح حکاکی شده Japan Design Zippo Lighter ct 122 armor

2,950,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد 200ab – bi بدنه برنجی و طرح برجسته Japan Design Zippo Lighter 200ab – bi limited

4,860,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن تولید محدود کد 2zt-skl gcr 12000 بدنه برنجی و روکش بلک ایس و پلاک Japan Design Zippo Lighter 2zt-skl gcr 12000

4,700,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن بدنه برنجی و روکش مشکی و حکاکی اژدها Japan Design Zippo Lighter Zippo Dragon Four-Sided Black Silver

4,150,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد jd bkg-012 بدنه برنجی و روکش بلک ایس و طرح برجسته Japan Design Zippo Lighter jd bkg-012

2,350,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد cross cut بدنه آرمور برنجی و روکش بلک ایس و حکاکی Japan Design Zippo Lighter armor cross cut

3,600,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد bkg 019 01 بدنه برنجی و روکش بلک ایس و حکاکی Japan Design Zippo Lighter bkg 019 01

2,650,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد bkg 005 بدنه برنجی و روکش بلک ایس و لوگو زیپو Japan Design Zippo Lighter bkg 005

2,650,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد 2BKS-ENP بدنه برنجی و روکش مشکی و حکاکی سیمرغ Japan Design Zippo Lighter 2BKS-ENP Phoenix

3,750,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد G2 بدنه برنجی جکت شده Japan Design Zippo Lighter Jacket Five Sides Design Heavy Metal G2

12,800,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد G3 تولید 2013 بدنه برنجی جکت شده Japan Design Zippo Lighter Jacket Five Sides Design Heavy Metal G3 -2013

10,800,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد cupid angel gd 8003 بدنه برنجی و طرح برجسته Japan Design Zippo Lighter cupid angel gd 8003

3,250,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد watch zp 02533 بدنه برنجی و طرح برجسته Japan Design Zippo Lighter watch zp 02533

3,700,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد twinkle star C بدنه برنجی و روکش نیکل طلایی سفید طرح برجسته Japan Design Zippo Lighter white nicke Gold twinkle star C Design

2,950,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد dc bloomi c 6500 بدنه برنجی و روکش نیکل سفید طرح برجسته Japan Design Zippo Lighter white nickle plate dc bloomi c 6500

4,150,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد G3 بدنه برنجی جکت شده Japan Design Zippo Lighter Jacket Five Sides Design Heavy Metal G3

12,800,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد Skull &Crossbones بدنه برنجی جکت شده Japan Design Zippo Lighter Skull & Crossbones Full Metal Jacket

7,850,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد platinum plate 2EP-2D بدنه برنجی و طرح برجسته Japan Design Zippo Lighter platinum plate 2EP-2D

3,730,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد Power eagle emb_bk بدنه برنجی و طرح برجسته Japan Design Zippo Lighter Power eagle emb_bk

3,650,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد armor ZP49939 BA900 بدنه برنجی و طرح برجسته Japan Design Zippo Lighter armor ZP49939 BA900

3,560,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد armor162G-WCV 900 بدنه برنجی و طرح برجسته Japan Design Zippo Lighter armor 162G-WCV 900

4,200,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد armor blind square 6016 بدنه برنجی و طرح برجسته Japan Design Zippo Lighter armor blind square 6016

4,600,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد armor blind 6015 بدنه برنجی و طرح برجسته Japan Design Zippo Lighter armor blind 6015

4,500,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد A Lozenge GD 6065 بدنه برنجی و حکاکی شده Japan Design Zippo Lighter A Lozenge GD 6065

4,350,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد 2BKG-TIHF بدنه برنجی و حکاکی شده Japan Design Zippo Lighter 2BKG-TIHF

3,190,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد grim reper 2436 بدنه برنجی و پلاک شده Japan Design Zippo Lighter grim reper 2436

3,250,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد Artistic Flower بدنه برنجی جکت شده Japan Design Zippo Lighter Gold Japanese Artistic Flower

8,850,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل مدل ماربورو کد CT161 با بدنه برنجی طراحی ژاپن پنج طرفه Japan Design Zippo Lighter Marlboro CT161

1,850,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل مدل ماربورو کد CT061 با بدنه برنجی طراحی ژاپن دو طرفه Japan Design Zippo Lighter Marlboro CT061

1,700,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل مدل ماربورو کد CT022 با بدنه برنجی طراحی ژاپن دو طرفه Japan Design Zippo Lighter Marlboro 2 side CT022

1,850,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل مدل ماربورو کد CT007 با بدنه سنگین آرمور برنجی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Armor Marlboro CT007

1,850,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل مدل ماربورو کد CT042 با بدنه برنجی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Marlboro CT042

1,650,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل مدل ماربورو کد CT132 با بدنه برنجی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Marlboro CT132

1,650,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل مدل ماربورو کد CT028 با بدنه برنجی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Marlboro CT028

1,980,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل مدل ماربورو کد CT022 با بدنه برنجی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Marlboro CT022

1,650,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل مدل ماربورو با بدنه آنتیک نقره ای طراحی ژاپن پنج طرفه Japan Design Zippo Lighter Marlboro 5 side silver Antique

1,850,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل مدل ماربورو با بدنه آنتیک نقره ای طراحی ژاپن دوطرفه Japan Design Zippo Lighter Marlboro PM inc silver Antique

1,700,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل مدل ماربورو با بدنه آنتیک نقره ای طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Marlboro silver Antique

1,650,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک گازی برند دوپونت فرانسه (نسخه کلون) کد 2105.30 S.t Dupont Gas Lighter Clone

1,400,000 تومان

مشخصات فندک S.t Dupont فرانسه (نسخه کلون)

  • جنس بدنه: برنج
  • نوع سوخت: گاز
  • جنس مخزن: فلزی
  • ابعاد تقریبی: 622x11x37 میلی متر
  • ساخته شده مطابق نسخه اورجینال محصول
  • مناسب استفاده برای پیپ یا سیگار
  • مناسب جمع آوری کلکسیون یا هدیه به آقا و خانم

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد GOT antique silver بدنه برنجی با روکش آنتیک حکاکی شده طراحی چهار طرفه Japan Design Zippo Lighter GOT antique silver

1,890,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد feather emb بدنه برنجی با روکش بلک آیس شده طراحی دو طرفه و پلاک شده Japan Design Zippo Lighter feather emb

3,250,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد ct164 skull بدنه برنجی با روکش حکاکی شده طراحی چهار طرفه Japan Design Zippo Lighter ct164 skull

2,450,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات