نمایش دادن همه 7 نتیجه

فندک زیپو اصل تمام نقره کد 24 Original Zippo Lighter Hand Satin Sterling Silver 1941 Replica

8,900,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل تمام نقره کد 26
Original Zippo Lighter Armor High Polish Sterling Silver

1,644,500 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل تمام نقره کد 23
Original Zippo Lighter High Polish Sterling Silver 1941 Replica

1,529,500 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل تمام نقره کد 13
Original Zippo Lighter Brushed Sterling Silver

3,910,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل تمام نقره کد 15
Original Zippo Lighter High Polish Sterling Silver

1,826,200 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل تمام نقره کد 27
Original Zippo Lighter Armor Brushed Sterling Silver

1,644,500 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات