نمایش دادن همه 11 نتیجه

فندک زیپو اصل بنزینی مدل اسکلت ( درخشان در تاریکی ) کد 49458 بدنه برنجی و تکنیک طراحی 540 رنگ 49458 zippo Skeleton Design Glow-In-The-Dark 540 Color Windproof Lighter

1,500,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل بنزینی مدل سکه دزدان دریایی کد 49434 بدنه برنجی و تکنیک طراحی 540 رنگ 49434 zippo Pirate Coin 540 Color Design Windproof Lighter

1,500,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل بنزینی مدل طرح ایتن کد 49393 بدنه برنجی و تکنیک طراحی 540 رنگ 49393 zippo Tristan Eaton 540 Color Windproof Lighter

1,500,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل بنزینی مدل طرح شعله کد 49357 بدنه برنجی و تکنیک طراحی 540 رنگ 49357 ZIPPO FLAME DESIGN 540 color Windproof Lighter

1,500,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل بنزینی مدل طرح کربن فایبر کد 49356 بدنه برنجی و تکنیک طراحی 540 رنگ 540 49356 zippo Color Windproof Lighter Carbon Fiber Color Pocket Lighter Colors

1,500,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل بنزینی مدل کشتی دزدان دریایی کد 49355 بدنه برنجی و تکنیک طراحی 540 رنگ 49355 zippo Pirate Ship Design 540 Color Windproof Lighter

1,500,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل بنزینی مدل نقاشی ایتالیایی کد 49392بدنه برنجی و تکنیک طراحی 540 رنگ 49392 zippo Marija Tiurina 540 Color Windproof Lighter

1,500,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل بنزینی مدل اژدها کد 49354 بدنه برنجی و تکنیک طراحی 540 رنگ 49354 zippo DRAGON DESIGN ZIPPO LIGHTER 540 COLOR WRAP

1,500,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل بنزینی مدل شکوفه کد 49436 بدنه برنجی و تکنیک طراحی 540 رنگ 49436 Zippo Floral Design 540 Color Windproof Lighter

1,500,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل بنزینی مدل عمو نوروز کد 49435بدنه برنجی و تکنیک طراحی 540 رنگ 49435 Trippy 540 Color Design Windproof Lighter

1,500,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات