نمایش دادن همه 25 نتیجه

مجموعه 4 عددی فندک کلیپر مدل Flower power

85,000 تومان
 • ابعاد تقریبی بدنه: 14 * 18 * 65 میلی متر
 • جنس بدنه: فلز
 • نوع سوخت: گازی
 • نوع احتراق: سنگی (چخماقی)
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد
 • ساخت کشور: اسپانیا
 • دارای جعبه فلزی زیبا

مجموعه 4 عددی فندک کلیپر مدل Manga

85,000 تومان
 • ابعاد تقریبی بدنه: 14 * 18 * 65 میلی متر
 • جنس بدنه: فلز
 • نوع سوخت: گازی
 • نوع احتراق: سنگی (چخماقی)
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد
 • ساخت کشور: اسپانیا
 • دارای جعبه فلزی زیبا

مجموعه 4 عددی فندک کلیپر مدل Carnival Mask

85,000 تومان
 • ابعاد تقریبی بدنه: 14 * 18 * 65 میلی متر
 • جنس بدنه: فلز
 • نوع سوخت: گازی
 • نوع احتراق: سنگی (چخماقی)
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد
 • ساخت کشور: اسپانیا
 • دارای جعبه فلزی زیبا

مجموعه 4 عددی فندک کلیپر مدل Clipper Girls

85,000 تومان
 • ابعاد تقریبی بدنه: 14 * 18 * 65 میلی متر
 • جنس بدنه: فلز
 • نوع سوخت: گازی
 • نوع احتراق: سنگی (چخماقی)
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد
 • ساخت کشور: اسپانیا
 • دارای جعبه فلزی زیبا

مجموعه 4 عددی فندک کلیپر مدل Skeletons Fingers

85,000 تومان
 • ابعاد تقریبی بدنه: 14 * 18 * 65 میلی متر
 • جنس بدنه: فلز
 • نوع سوخت: گازی
 • نوع احتراق: سنگی (چخماقی)
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد
 • ساخت کشور: اسپانیا
 • دارای جعبه فلزی زیبا

مجموعه 4 عددی فندک کلیپر مدل Lets play

85,000 تومان
 • ابعاد تقریبی بدنه: 14 * 18 * 65 میلی متر
 • جنس بدنه: فلز
 • نوع سوخت: گازی
 • نوع احتراق: سنگی (چخماقی)
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد
 • ساخت کشور: اسپانیا
 • دارای جعبه فلزی زیبا

مجموعه 4 عددی فندک کلیپر مدل villains

85,000 تومان
 • ابعاد تقریبی بدنه: 14 * 18 * 65 میلی متر
 • جنس بدنه: فلز
 • نوع سوخت: گازی
 • نوع احتراق: سنگی (چخماقی)
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد
 • ساخت کشور: اسپانیا
 • دارای جعبه فلزی زیبا

مجموعه 4 عددی فندک کلیپر مدل Girly

85,000 تومان
 • ابعاد تقریبی بدنه: 14 * 18 * 65 میلی متر
 • جنس بدنه: فلز
 • نوع سوخت: گازی
 • نوع احتراق: سنگی (چخماقی)
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد
 • ساخت کشور: اسپانیا
 • دارای جعبه فلزی زیبا

مجموعه 4 عددی فندک کلیپر مدل Element skulls

85,000 تومان
 • ابعاد تقریبی بدنه: 14 * 18 * 65 میلی متر
 • جنس بدنه: فلز
 • نوع سوخت: گازی
 • نوع احتراق: سنگی (چخماقی)
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد
 • ساخت کشور: اسپانیا
 • دارای جعبه فلزی زیبا

مجموعه 4 عددی فندک کلیپر مدل leaves faces

85,000 تومان
 • ابعاد تقریبی بدنه: 14 * 18 * 65 میلی متر
 • جنس بدنه: فلز
 • نوع سوخت: گازی
 • نوع احتراق: سنگی (چخماقی)
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد
 • ساخت کشور: اسپانیا
 • دارای جعبه فلزی زیبا

مجموعه 4 عددی فندک کلیپر مدل psychedelic 6

85,000 تومان
 • ابعاد تقریبی بدنه: 14 * 18 * 65 میلی متر
 • جنس بدنه: فلز
 • نوع سوخت: گازی
 • نوع احتراق: سنگی (چخماقی)
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد
 • ساخت کشور: اسپانیا
 • دارای جعبه فلزی زیبا

مجموعه 4 عددی فندک کلیپر مدل Mushroom

85,000 تومان
 • ابعاد تقریبی بدنه: 14 * 18 * 65 میلی متر
 • جنس بدنه: فلز
 • نوع سوخت: گازی
 • نوع احتراق: سنگی (چخماقی)
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد
 • ساخت کشور: اسپانیا
 • دارای جعبه فلزی زیبا

مجموعه 4 عددی فندک کلیپر مدل Emoji pride

85,000 تومان
 • ابعاد تقریبی بدنه: 14 * 18 * 65 میلی متر
 • جنس بدنه: فلز
 • نوع سوخت: گازی
 • نوع احتراق: سنگی (چخماقی)
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد
 • ساخت کشور: اسپانیا
 • دارای جعبه فلزی زیبا

مجموعه 4 عددی فندک کلیپر مدل 3d animals

85,000 تومان
 • ابعاد تقریبی بدنه: 14 * 18 * 65 میلی متر
 • جنس بدنه: فلز
 • نوع سوخت: گازی
 • نوع احتراق: سنگی (چخماقی)
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد
 • ساخت کشور: اسپانیا
 • دارای جعبه فلزی زیبا

مجموعه 4 عددی فندک کلیپر مدل 3 3d animals

85,000 تومان
 • ابعاد تقریبی بدنه: 14 * 18 * 65 میلی متر
 • جنس بدنه: فلز
 • نوع سوخت: گازی
 • نوع احتراق: سنگی (چخماقی)
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد
 • ساخت کشور: اسپانیا
 • دارای جعبه فلزی زیبا

مجموعه 4 عددی فندک کلیپر مدل 3d animals 6

85,000 تومان
 • ابعاد تقریبی بدنه: 14 * 18 * 65 میلی متر
 • جنس بدنه: فلز
 • نوع سوخت: گازی
 • نوع احتراق: سنگی (چخماقی)
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد
 • ساخت کشور: اسپانیا
 • دارای جعبه فلزی زیبا
در انبار موجود نمیباشد!

فندک کلیپر اصل رنگ طلایی مات Original Clipper Lighter Golden Color

200,000 تومان
 • ابعاد تقریبی بدنه: 14 * 18 * 65 میلی متر
 • جنس بدنه: فلز
 • نوع سوخت: گازی
 • نوع احتراق: سنگی (چخماقی)
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد
 • ساخت کشور: اسپانیا
 • دارای جعبه فلزی زیبا
در انبار موجود نمیباشد!

فندک کلیپر اصل رنگ نقره ای براق
Original Clipper Lighter Chrome Color

40,250 تومان
 • ابعاد تقریبی بدنه: 14 * 18 * 65 میلی متر
 • جنس بدنه: فلز با روکش کروم
 • نوع سوخت: گازی
 • نوع احتراق: سنگی (چخماقی)
 • قابلیت شارژ مجدد: دارد
 • ساخت کشور: اسپانیا
 • دارای جعبه فلزی زیبا