کلکسیون فندک زیپو برس خورده شامل فندک با بدنه از جنس فلز برنج با مقاومت بالا و خاصیت ضد میکروب به رنگهای طلایی و کروم، دارای فینیش برس خورده میباشد. بدنه فندک زیپو برس خورده برعکس فندک های فوق براق این برند اثر انگشت را به خود جذب نمیکند و بسیار خوش دست و مناسب جهت استفاده از فندک با یک دست میباشد.

نمایش 1–50 از 167 نتیجه

فندک زیپو اصل بنزینی مدل ZBT-81A بدنه برنجی با روکش کروم صدف کاری شده Original Zippo Lighter

4,000,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل بنزینی کد 200ZP بدنه برنجی با روکش کروم طراحی برجسته چهار طرفه Original Zippo Lighter

600,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل بنزینی مدل عقاب کد 29101 بدنه برنجی با روکش کروم مات طراحی یک طرفه Original Zippo Lighter

600,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل بنزینی مدل شبکه کد 29151 بدنه برنجی با روکش کروم مات طراحی چهار طرفه 360 درجه Original Zippo Lighter

3,250,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل بنزینی مدل صلیب سبز کد 2005167 بدنه برنجی با روکش کروم طراحی پلاک شده یک طرفه Original Zippo Lighter Celtic Green Cross

1,830,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی مدل زیپو کد 28182 بدنه برنجی با روکش کروم طراحی حکاکی شده یک طرفه Original Zippo Lighter Wreath

600,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی مدل جوکر کد 60002718 بدنه برنجی با روکش کروم طراحی پلاک شده یک طرفه Original Zippo Lighter Joker

1,220,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی مدل عقرب کد 200 بدنه برنجی با روکش کروم برس خورده طراحی چاپ شده یک طرفه Original Zippo Lighter Scorpion Steampunk

653,400 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی مدل گارد ساحلی کد 280cg بدنه برنجی با روکش کروم برس خورده طراحی پلاک شده یک طرفه Original Zippo Lighter Coast Guard

620,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی مدل نیروی زمینی کد 280arm بدنه برنجی با روکش کروم برس خورده طراحی پلاک شده یک طرفه Original Zippo Lighter Army

744,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی مدل نیروی دریایی کد 280anc بدنه برنجی با روکش کروم برس خورده طراحی پلاک شده یک طرفه Original Zippo Lighter Navy

620,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی کد 29675 بدنه برنجی با روکش برس خورده طراحی ساده Original Zippo Lighter Classic

1,045,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی کد 29830 بدنه برنجی با روکش برس خورده طراحی ساده Original Zippo Lighter Classic

975,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی مدل قلب عشق کد 29060 بدنه برنجی با روکش کروم برس خورده طراحی یک طرفه Original Zippo Lighter Love

710,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی کد 2001232 بدنه برنجی با روکش برس خورده طراحی پلاک شده یک طرفه Original Zippo Lighter Heart Hand

1,950,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی کد 20516 بدنه برنجی با روکش کروم برس خورده طراحی پلاک شده و برجسته یک طرفه Original Zippo Lighter Percing Bbuffalo No.1

1,900,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل بنزینی کد 21151 بدنه برنجی با روکش کروم برس خورده طراحی یک طرفه Original Zippo Lighter

1,950,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی کد 29821 بدنه برنجی با روکش کروم و پولیش برس خورده مدل گلوله ها Original Zippo Lighter Bullets

1,391,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل بنزینی کد 29664 بدنه برنجی با روکش کروم و پولیش برس خورده مدل هارلی دیویدسون Original Zippo Lighter Wire

1,404,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter

2,790,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل کد 29555 Original Zippo Lighter

1,312,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل توپ بیلیارد کد 29295 Original Zippo Lighter 8ball pool game

596,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل گرگ کد 29344 Original Zippo Lighter Wolf

660,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل قهوه طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Coffee

1,490,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل ساخت آمریکا Original Zippo Lighter Made In USA

690,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل آزادی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Freedom

690,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل ماربورو طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Marlboro

985,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل گرید بدنه طلایی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Grid

1,950,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو پر

فندک زیپو اصل مدل پر پلاک شده بدنه طلایی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Feather

1,958,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو ببر

فندک زیپو اصل مدل ببر پلاک شده بدنه طلایی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Tiger

1,890,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو پادشاه مردگان

فندک زیپو اصل مدل پادشاه مردگان طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter King Of The Dead

2,850,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل دو ببر با رنگ بنزینی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter 2GI-Tiger 1200

2,580,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل مدل دو ببر با بدنه کروم طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter 2BKG Tiger 1200

2,880,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

  • بدنه متقارن

فندک زیپو اصل مدل ققنوس با بدنه آرمور و رنگ بنزینی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Phoenix

2,680,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل موزاییکی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Mosaic

2,730,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل ایالات متحده آمریکا با بدنه آرمور و روکش کروم طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter United States Of America

2,920,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل ایالات متحده آمریکا با بدنه آرمور و روکش برنجی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter United States Of America

3,092,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل عشق طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Love

1,680,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل ماه با بدنه برنجی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Moon

2,480,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل ققنوس کروم طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Phoenix

2,485,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل ست جفت با نگین‌ سواروسکی Original Zippo Lighter Two Love

1,680,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل طراحی برجسته مدل اسکلت کروم طراحی ژاپن – سال ساخت 1990 Japan Design Zippo Lighter ZP-JP-ZBT-4-1

3,990,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل کد 29492 مدل مهر سرخ Original Zippo Lighter Red Wax Seal

970,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل بافت نقره ای‌ طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Wire Mesh Ii White Nickel

3,350,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل سیکلت هارلی دیویدسان طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Harley-Davidson

5,900,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات