کلکسیون فندک زیپو آنتیک با بدنه از جنس فلز برنج با مقاومت بالا و خاصیت ضد میکروب و روکش آنتیک کاری شده دارای تم قدیمی میباشد. اگر از طرفداران فندک زیپو آنتیک هستید، میتوانید از کلکسیون فندک زیپو با بدنه آنتیک خرید خود را انجام دهید.

نمایش 1–50 از 103 نتیجه

فندک زیپو اصل بنزینی مدل ساعت کد — بدنه برنجی با روکش آنتیک کاری شده طراحی حکاکی شده دو طرفه zbt-81b Original Zippo Lighter Time Is Money

4,000,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل بنزینی مدل 1997 کد B141 بدنه برنجی با روکش آنتیک پلاک شده طراحی یک طرفه Original Zippo Lighter

1,200,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی مدل صلیب کد 29667 بدنه برنجی با روکش کروم آنتیک حکاکی شده طراحی چهار طرفه Original Zippo Lighter Armor Celtic Cross Design

2,900,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی مدل صلیب با نگین آبی کد 4622138 بدنه برنجی با روکش کروم آنتیک طراحی برجسته یک طرفه Original Zippo Lighter Cross

2,450,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی مدل مدال کد 2005362 بدنه برنجی با روکش فوق براق طراحی پلاک شده دو طرفه Original Zippo Lighter Medal of Zippo

2,740,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی مدل قفل کد 2005323 بدنه برنجی با روکش کروم فوق براق طراحی پلاک شده یک طرفه Original Zippo Lighter Close Vintage

2,190,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی کد 29853 مدل نقشه جهان بدنه برنجی با روکش آنتیک طراحی 360 درجه و گیفت باکس مخصوص Original Zippo Lighter World Map Design

3,120,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

حراج!

فندک زیپو اصل بنزینی کد 29670 مدل درخت زندگی بدنه برنجی با روکش آنتیک طراحی 360 درجه و گیفت باکس مخصوص Original Zippo Lighter Tree Of Life

2,500,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی کد 29268 مدل استیم پانک بدنه برنجی با روکش آنتیک طراحی 360 درجه و گیفت باکس مخصوص Original Zippo Lighter Steampunk

2,400,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی کد 29719 بدنه برنجی با روکش کروم و پولیش آنتیک مدل Original Zippo Lighter Benedict

4,140,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل بنزینی کد 29560 بدنه برنجی با روکش کروم و پولیش برس خورده مدل هارلی دیویدسون Original Zippo Lighter Wire

929,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter

2,950,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل مدل شیطان طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Satan

2,590,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بدنه کروم 2003236 Japan Design Zippo Lighter

2,150,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو طراحی ژاپن

فندک زیپو اصل چکش کاری شده طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter

1,970,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل درخت زندگی کد 29149 Original Zippo Lighter Tree of Life

1,025,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل طراحی برجسته اسکلت آنتیک طراحی ژاپن – سال ساخت 1990 Japan Design Zippo Lighter ZP-JP-ZBT-4-3

3,990,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل ماربورو با بدنه آنتیک طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Marlboro Antique

1,250,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل با بدنه برنجی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter SKZ

1,550,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل با بدنه کروم طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter SKZ

1,550,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل با بدنه کروم طراحی ژاپن تولید محدود Japan Design Zippo Lighter 200ab – bi Limited Edition

3,075,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل با بدنه برنجی طراحی ژاپن تولید محدود Japan Design Zippo Lighter 200ab – bi Limited Edition

3,075,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل صلیب روی لبه بدنه آنتیک و روکش کروم طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Side Tribal Cross EMB Antique

2,739,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل فرشته مرگ با نگین سواروسکی طراحی برجسته طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Reaper

2,956,500 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل اسکلت برجسته طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Skull

2,690,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل صلیب طراحی ژاپن تولید محدود Japan Design Zippo Lighter Cross Limited Edition

3,159,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل با بدنه آنتیک و چکش کاری شده طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Antique Brass

3,100,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل ساعت با بدنه آنتیک طراحی ژاپن تولید محدود Japan Design Zippo Lighter Armor Clock Limited Edition

2,750,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل حکاکی شده با روکش برنجی و بدنه آرمور طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Armor Case 2GI-ART 850

3,100,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل حکاکی شده با روکش کروم و بدنه آرمور طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Armor Case

3,100,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل با بدنه آنتیک و روکش کروم طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Antique Brass

1,890,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل صلیب طلایی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Antique Cross

2,420,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل ماربورو با بدنه آنتیک طراحی ژاپن Japan Design Etching Brass Marlboro Logo Zippo Lighter

1,200,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل مدل ماشین کشتار بدنه برنجی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter The Killer Machine 2UDN SKBI 850

1,950,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل ماربورو با بدنه برنجی طراحی ژاپن Japan Design Etching Brass Marlboro Zippo Lighter

1,350,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل مدل ماربورو طراحی ژاپن تولید محدود Japan Design Zippo Lighter Marlboro Limited Edition CT028

1,200,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل مدل نیایش بدنه آنتیک طراحی ژاپن
Japan Design Zippo Lighter Pray BK SV

2,760,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل آنتیک با بدنه مسی Original Zippo Lighter Antique Copper 301FB

950,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

حراج!

فندک زیپو اصل کد 29523 Original Zippo Lighter Made in USA Gears

2,875,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل ساعت آنتیک طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Antique Timeless

3,800,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل ماربورو با بدنه آنتیک طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Marlboro 121fb Antique SP FL BTM

1,200,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter ZP22453 A

2,690,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات


فندک زیپو جوکر

فندک زیپو اصل مدل جوکر کد 2005170 Original Zippo Lighter Joker

1,380,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل سلاح شرقی با بدنه طلایی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Oriental Arms – BR 8022

4,250,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل صلیب آنتیک طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Antique Cross – EMB 2425 SA

2,360,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل قوی عشق طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Swan Love – SA-2293S

1,890,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل ماشین کشتار طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter The Killer Machine 2UDN SKBI 850

1,950,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل بازی تاج و تخت با طراحی 5 طرفه تولید محدود Japan Design Zippo 121FB Game Of Thrones

1,950,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

  • دارای متن کامل قسم نامه نگهبانان شب

 

فندک زیپو اصل مدل صندوقچه گنج طراحی ژاپن
Japan Design Zippo Lighter Treasure Box ZBT-2-51A

2,185,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

  • بکارگیری چوب واقعی در طراحی محصول