نمایش 1–50 از 153 نتیجه

فندک زیپو اصل بنزینی مدل پگاسوس بدنه برنجی با روکش فوق براق بلک آیس طراحی برجسته سه طرفه تولید محدود Original Zippo Lighter Pegasus

4,500,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل بنزینی مدل سوار کار مرگ کد GOST RIDER بدنه برنجی با روکش کروم فوق براق طراحی برجسته پنج طرفه تولد محدود Original Zippo Lighter Death Rider

9,000,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل بنزینی کد 200ZP بدنه برنجی با روکش کروم طراحی برجسته چهار طرفه Original Zippo Lighter

600,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل بنزینی مدل دستبند کد 2006320 بدنه برنجی با روکش رنگی طراحی برجسته یک طرفه Original Zippo Lighter

1,680,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی مدل صلیب با نگین آبی کد 4622138 بدنه برنجی با روکش کروم آنتیک طراحی برجسته یک طرفه Original Zippo Lighter Cross

2,450,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی مدل اسب صورتی بدنه برنجی با روکش فوق براق طراحی برجسته دو طرفه Original Zippo Lighter Horse

4,500,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی مدل صلیب کد 49158 بدنه برنجی با روکش کروم طراحی حکاکی شده یک طرفه Original Zippo Lighter Deep Crave Cross

2,260,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی مدل آتش کد 2005899 بدنه برنجی با روکش کروم طراحی برجسته یک طرفه Original Zippo Lighter Flame Collection Limitet 2018

2,650,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی مدل جوکر کد 2005366 بدنه برنجی با روکش رنگی طراحی برجسته یک طرفه Original Zippo Lighter Joker

1,650,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن مدل عقاب در آتش کد 5694586 بدنه برنجی با روکش طلا 12 عیار طراحی برجسته یک طرفه Japan Design Zippo Lighter In To The Flame GD 2539

3,100,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن مدل عقاب در آتش کد 4956467 بدنه برنجی با روکش طلا 12 عیار طراحی برجسته یک طرفه Japan Design Zippo Lighter Into The Flame NI

3,100,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

 

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن مدل صلیب کد 5895062 بدنه برنجی با روکش بلک آیس طراحی برجسته یک طرفه Japan Design Zippo Lighter Pray BK-2415

3,300,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد NDZ-BK بدنه برنجی با روکش فوق براق نگین دار طراحی یک طرفه Original Japan Design Zippo Lighter

5,600,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی کد 49181zl بدنه برنجی با روکش رنگی طراحی زیپو لوگو یک طرفه Original Zippo Lighter

790,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی کد 49173 بدنه برنجی با بلک آیس طراحی برجسته یک طرفه Original Zippo Lighter Geometric Weave Design

1,890,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

فندک زیپو اصل مدل هارلی دیویدسون طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Harley Davidson

5,900,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل هارلی دیویدسون طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Harley Davidson

5,900,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل قهوه طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Coffee

1,490,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل کد 24898 مدل صلح جهانی Original Zippo Lighter Peace

1,490,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل با بدنه کروم و طراحی برجسته طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter

4,945,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو پادشاه مردگان

فندک زیپو اصل مدل پادشاه مردگان طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter King Of The Dead

2,850,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل طراحی برجسته اسکلت آنتیک طراحی ژاپن – سال ساخت 1990 Japan Design Zippo Lighter ZP-JP-ZBT-4-3

3,990,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل دنیای گمشده طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Lost World

4,980,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل هرم با بدنه آرمور برنجی Japan Design Zippo Lighter Armor Pyramid 9000 Gold

2,950,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات


فندک زیپو اصل مدل هرم با بدنه آرمور بلک آیس Japan Design Zippo Lighter Armor Pyramid 9000 Black Ice

2,890,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات


فندک زیپو اصل مدل صلیب روی لبه بدنه آنتیک و روکش کروم طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Side Tribal Cross EMB Antique

2,739,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل فرشته مرگ با نگین سواروسکی طراحی برجسته طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Reaper

2,956,500 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل اسکلت برجسته طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Skull

2,690,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل سیمرغ طراحی برجسته طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Wing

6,775,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل اسب سه بعدی با روکش چرم طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter winning whinny

5,450,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل پر طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Feather

2,395,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل ماه با بدنه برنجی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Moon

2,480,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل ماه با بدنه کروم طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Moon

2,480,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل خفاش طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Dragon

2,395,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل صلیب طلایی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Antique Cross

2,420,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل ماشین کشتار بدنه برنجی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter The Killer Machine 2UDN SKBI 850

1,950,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل نیایش بدنه آنتیک طراحی ژاپن
Japan Design Zippo Lighter Pray BK SV

2,760,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل نیایش بدنه بلک آیس طراحی ژاپن
Japan Design Zippo Pray BI

2,645,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل سیکلت هارلی دیویدسان بدنه استیل طراحی ژاپن Japan Design ZippoHarly Davidson HDP 08

4,900,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل طراحی برجسته مدل اسکلت کروم طراحی ژاپن – سال ساخت 1990 Japan Design Zippo Lighter ZP-JP-ZBT-4-1

3,990,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل هارلی دیویدسون طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter HDP

5,900,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل سیکلت هارلی دیویدسان طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Harley-Davidson

5,900,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل طراحی برجسته مدل اسکلت طلایی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter ZP-JP-ZBT-4-2

3,680,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو شهر شیطان

فندک زیپو اصل مدل شهر شیطان طراحی ژاپن – سال ساخت 1990 Japan Design Zippo Lighter City Of Evil B

7,650,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات