نمایش دادن همه 34 نتیجه

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد CLA-D بدنه برنجی با روکش فوق براق حکاکی و چکش کاری شده طراحی پنج طرفه Original Japan Design Zippo Lighter

6,200,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل بنزینی طراحی ژاپن کد CLA-A بدنه برنجی با روکش کروم حکاکی و چکش کاری شده طراحی پنج طرفه Original Japan Design Zippo Lighter

6,200,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل طراحی ژاپن تولید محدود Japan Design Zippo Lighter Limited Edition

3,250,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل لوگو زیپو بدنه بلک آیس طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Logo

2,100,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل لوگو زیپو بدنه بلک آیس طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Logo

2,100,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک تاریخچه زیپو اصل

فندک زیپو اصل مدل تاریخچه زیپو چکش کاری شده بدنه نقره ای طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter History

6,900,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو تاریخچه زیپو

فندک زیپو اصل مدل تاریخچه زیپو چکش کاری شده بدنه طلایی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter History

6,900,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو طراحی ژاپن

فندک زیپو اصل چکش کاری شده طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter

1,970,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل طراحی برجسته اسکلت آنتیک طراحی ژاپن – سال ساخت 1990 Japan Design Zippo Lighter ZP-JP-ZBT-4-3

3,990,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل با بدنه کروم طراحی ژاپن تولید محدود Japan Design Zippo Lighter 200ab – bi Limited Edition

3,075,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل با بدنه برنجی طراحی ژاپن تولید محدود Japan Design Zippo Lighter 200ab – bi Limited Edition

3,075,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل با بدنه آنتیک و چکش کاری شده طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Antique Brass

3,100,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل کد 4004G مدل اژدها با بدنه کروم طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Dragon 1941 Replica

2,953,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل مدل نیایش بدنه آنتیک طراحی ژاپن
Japan Design Zippo Lighter Pray BK SV

2,760,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو اصل طراحی برجسته مدل اسکلت کروم طراحی ژاپن – سال ساخت 1990 Japan Design Zippo Lighter ZP-JP-ZBT-4-1

3,990,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو تاریخچه در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل تاریخچه زیپو چکش شده کاری بدنه بلک آیس طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter History

2,932,500 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو بالهای شانس در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل بالهای شانس طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Lucky Wings

2,980,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

فندک زیپو هفت رنگ در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل بدنه هفت رنگ طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter

3,200,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل مریم مقدس طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter

2,650,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل دو پنجه اژدها طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Two Claws Dragon

5,690,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل شعله طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Flame

833,750 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل کد 4004G مدل اژدها با بدنه برنجی طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter Dragon 1941 Replica

2,450,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل ماهی طراحی ژاپن تولید محدود
Japan Design Zippo Lighter Fish

1,552,500 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل بالهای فرشته بلک آیس طراحی ژاپن تولید محدود
Japan Design Zippo Lighter the angel’s wings

770,500 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل بدنه بلک آیس طراحی ژاپن
Japan Design Zippo Lighter

747,500 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل صلیب طراحی ژاپن
Japan Design Zippo Lighter Cross

632,500 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل اژدها طراحی ژاپن
Japan Design Zippo Lighter Dragon

1,092,500 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل با بدنه هفت رنگ طراحی ژاپن Japan Design Zippo Lighter CLA-i

3,100,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل جمجمه با بدنه طلاکوب طراحی ژاپن تولید محدود Japan Design Zippo Lighter – SUDS(G) GP 13000

4,950,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل طراحی ژاپن
Japan Design Zippo Lighter 2GI ARB 950

540,500 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل چکش کاری شده طراحی ژاپن
Japan Design Zippo Lighter NM2-TQ

621,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

 

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل سلطنتی طراحی ژاپن
10020041 – 200 Japan Design Zippo Lighter Royal Cut SG Satin RYC-SGS

632,500 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل چکش کاری شده طراحی ژاپن
Japan Design Zippo Lighter NM2-WB

517,500 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات

در انبار موجود نمیباشد!

فندک زیپو اصل مدل سه پنجه اژدها طراحی ژاپن
Japan Design Zippo Lighter Three Claws Dragon

1,265,000 تومان

مشخصات بدنه

مشخصات مغزی

سایر مشخصات