فندک زیپو با سه کلاس وزن عرضه میبشود، در ادامه توضیحات هر کدام از کلاس ها آمده است.

1) نرمال (Normal): این کلاس وزن همان کلاس همیشگی و معمول فندک های زیپوست. با بدنه ای متعادل و وزنی مناسب که تمام سلایق را پوشش میدهد.

 

2) آرمور کیس (Armor Case): بدنه فندک های آرمور کیس ضخیم تر و طبیعتا سنگین تر میباشند. این کلاس وزن نیز علاقه مندان زیادی را دارد. این سری از فندک زیپو مناسب حکاکی و حکاکی عمیق میباشد.

 

3) سنگین/جکت (Jacket): این کلاس وزن فندک های زیپو با طراحی برجسته را شامل میشود. فندک هایی که اغلب دارای طراحی خاص و چهار یا پنج طرفه میباشد. این سری سنگین ترین نوع فندک زیپو میباشد.