فندک زیپو با قابی مکعب مستطیل دارای ۶ وجه میباشد. اگر تعداد وجه هایی از فندک که دارای طراحی میباشد را در نظر بگیریم، فندک ها به ۵ دسته بندی تقسیم میشوند. وجه زیرین فندک شامل لوگو اصالت محصول و سایر اطلاعات مربوط به تولید میباشد پس طراحی نمیشود.

۱) با طرح یک طرفه: در این مدل ها فقط یه وجه از فندک دارای طرح میباشد. بسیاری از فندک های زیپو در این دسته قرار میگیرند.

مشاهده فندک های با طرح یک طرفه »

 

۲) با طرح دو طرفه: در این مدل ها معمولا دو وجه رو و پشت فندک دارای طراحی میباشد. بعضا طرحی مشابه و تکراری و در برخی مدل ها طرح متفاوت. اما به طور کلی ممکن است طرح فندک روی وجه رویی و لبه فندک نیز قرار گرفته باشد. در این حالت هم فندک در دسته فندک های با طرح دو طرفه قرار میگیرد.

مشاهده فندک های با طرح دو طرفه »

 

۳) با طرح سه طرفه: در صورتی که طرح فندک سه وجه از فندک را شامل شود در دسته فندک با طرح سه طرفه قرار میگیرد.

مشاهده فندک های با طرح سه طرفه »

 

۴) با طرح چهار طرفه: معمولا طرح فندک که اغلب طراحی برجسته یا حکاکی میباشند دور تا دور فندک را شامل میشود. به این ترتیب بالای فقط شامل طرح نمیشوند و پایین فندک نیز به هیم شکل. پس ۵ وجه از فندک طرح دارد و در دسته فندک با طرح چهار طرفه قرار میگیرد.

مشاهده فندک های با طرح چهار طرفه »

 

۵) با طرح پنج طرفه: این حالت بیشترین تعداد وجوه فندک که قابل طراحی میباشد را در بر میگیرد. یعنی ۴ وجه دوری فندک و همچنین روی درب فندک که مجموعا پنج وجه را تشکیل میدهند. این دسته از فندک های طرفداران بسیاری دارند چرا که اغلب شامل طراحی های خاص و بسیار ارزنده میباشند.

مشاهده فندک های با طرح پنج طرفه »