انواع مغزی فندک زیپو

   
 مغزی مناسب سیگار  مغزی مناسب پیپ

 

رنگبندی مغزی های فندک زیپو

طلایی نقره ای

  

اجزای داخلی مغزی زیپو و طریقه قرار گیری مغزی داخل بدنه